Dokumentace

Úvod

Tato dokumentace pokrývá všechny technické detaily programovacího jazyka Coconut a je zamýšlena spíš jako referenční příručka než podrobný úvod. Úplný úvod a tutoriál pro Coconut - viz Tutoriál.

Coconut je varianta jazyka Python, vytvořená pro jednoduché, elegantní a funkcionální programování v Pythonu. Skladba Coconut je podmnožna skladby Pythonu 3. To znamená, že uživatel, obeznámený s Pythonem, bude již obeznámený s většinou obsahu Coconut.

Kompilátor jazyka Coconut převádí kód Coconut na kód Pythonu. Primární způsob přístupu ke kompilátoru Coconut je z příkazového řádku utility REPL, jež rovněž obsahuje překladač pro kompilaci v reálném čase. Kromě této konzoly podporuje Coconut také notebooky IPythonu a Jupiteru.

Zatímco většina kódu v Coconut vychází ze snahy umožnit a zjednodušit funkcionální programování v Pythonu, další inspirace pochází z Haskellu, CoffeeScriptu, F# a z extenze Pythonu patterns.py.

Kompilace bez instalace

Chcete-li vyzkoušet Coconut ve svém webovém prohlížeči, můžete použít online interpreter.

Instalace

Použití Pip

Protože je Coconut hostován v Python Package Index, lze jej snadno instalovat s použitím pip. Jednoduše nainstalujte Python, otevřte příkazový řádek (cmd) a zadejte

pip install coconut

což nainstaluje Coconut a jeho požadované závislosti.

Note: Máte-li nainstalovanou starou verzi Coconut a chcete ji aktualizovat, zadejte pip install --upgrade coconut.

Když při spuštění pip install coconut narazíte na chybu, spusťte příkaz znovu s volbou --user. Když pip install coconut chodí ale nemáte přístup k příkazu coconut, ujistěte se, že umístění vaší instalace Coconut je uvedeno v proměnné prostředí PATH. V UNIXu to je /usr/local/bin (bez --user) nebo ${HOME}/.local/bin/ (s --user).

Použití Conda

Preferujete-li pro správu vašich paketů pro Python použití conda místo systému pip , můžete instalovat Coconut s použitím nástroje conda. Pouze install conda, otevřte terminál a zadejte

conda config --add channels conda-forge
conda install coconut

což řádně vytvoří a sestaví conda recipe z [conda-forge feedstock] (https://github.com/conda-forge/coconut-feedstock).

Note: Pro použití conda k instalaci alternativního coconut-develop,nahraďte slovo coconut souslovím coconut-develop v posledních třech příkazech nahoře.

Volitelné závislosti

Coconut má také volitelné dependence, instalovatelné zadáním

pip install coconut [název volitelné závislosti]

nebo pro instalaci více dependencí,

pip install coconut [opt_dep_1, opt_dep_2]

Úplný seznam volitelných depencencí:

 • all: alias pro jupyter, watch, jobs, mypy (doporučný způsobinstalace úplné verze Coconut)
 • jupyter/ipython: umožňuje použití flagu --jupyter / --ipython
 • watch: umožňuje flag --watch
 • jobs: umožňuje flag --jobs
 • mypy: umožňuje flag mypy
 • cPyparsing: výrazně urychluje kompilaci (pokud to vaše platformapodporuje) použitím [cPyparsing](https://github.com/evhub/ cpyparsing)
 • tests: všechno nezbytné pro používání sestovací soupravy Coconutu
 • docs: všechno nezbytné pro vytváření dokumentace Coconutu
 • dev: všechno nezbytné pro vyvíjení Coconutu, včetně všech výše uvedených dependencí

Vývojářská verze

Případně, chcete-li si vyzkoušet poslední a nejlepší Coconut, zapište

pip install coconut-develop

což nainstaluje nejposlednější chodící verzi Coconutu z develop branch. Volitelná instalace závislostí je podporována stejným způsobem, jak popsáno výše. Více informací o aktuální vývojové sestavě najdete na development version of this documentation. Buďte varováni: coconut-develop může být nestabilní — narazíte-li na chybu, prosím ohlašte ji vytvořením nového issue.

Kompilace

Použití

coconut [-h] [-v] [-t version] [-i] [-l] [-k] [-p] [-a] [-w] [-r] [-n]
    [-d] [-q] [-s] [-f] [-c code] [-j processes] [--no-tco]
    [--minify] [--jupyter ...] [--mypy ...] [--argv ...] 
    [--tutorial] [--documentation] [--style name] 
    [--recursion-limit limit] [--verbose] [--trace]
    [source] [dest]

Poziční argumenty

source     cesta k souboru coconut, který být kompilován
dest      cílová složka pro compilované soubory (implicitně je zdrojový adresář)

Volitelné argumenty

-h, --help       show this help message and exit
-v, --version      print Coconut and Python version information
-t version, --target version
            specify target Python version (defaults to
            universal)
-i, --interact     force the interpreter to start (otherwise starts if no
            other command is given) (implies --run)
-p, --package      compile source as part of a package (defaults to only
            if source is a directory)
-a, --standalone    compile source as standalone files (defaults to only
            if source is a single file)
-l, --line-numbers   add line number comments for ease of debugging
-k, --keep-lines    include source code in comments for ease of debugging
-w, --watch       watch a directory and recompile on changes 
-r, --run        run compiled Python (often used with --nowrite)
-n, --no-write     disable writing compiled Python
-d, --display      print compiled Python
-q, --quiet       suppress all informational output (combine with 
            --display to write runnable code to stdout)
-s, --strict      enforce code cleanliness standards
--no-tco, --notco    disable tail call optimization            
-c code, --code code  run Coconut passed in as a string (can also be piped
            into stdin)
-j, --jobs processes  number of additional processes to use (defaults to 
            0) (pass 'sys' to use machine default)
-f, --force       force overwriting of compiled Python (otherwise only
            overwrites when source code or compilation
            parameters change)
--minify        compress compiled Python            
--jupyter, --ipython  run Jupyter/IPython with Coconut as the kernel (
            remaining args passed to Jupyter)
--mypy ...       run MyPy on compiled Python (remaining args passe to
            MyPy) (implies --package--no-tco)
--argv ...       set sys.argv to source plus remaining args for use
            in Coconut script being run           
--tutorial       open the Coconut tutorial in the default web browser

--style name      Pygments syntax highlighting style (or 'none' to
            disable) (defaults to COCONUT_STYLE environment
            variable, if it exists, otherwise 'default')
--recursion-limit limit
            set maximum recursion depth in compiler (defaults to
            2000)
--verbose        print verbose debug output
--trace         print verbose parsing data (only available in
            coconut-develop)

Skripty Coconutu

Ke spuštění souboru Coconut jako skriptu poskytuje Coconut příkaz

coconut-run

jako alias pro

coconut --run --quiet --target sys --argv

který se potichu zkompiluje a spustí `<source>`, předávajíc skriptu jakýkoliv dodatečný argument, napodobujíc tak práci příkazu pythonu.

`coconut-run` může být použit v řádku s shebangem Unixu pro vytvoření skriptu Coconut přidáním následujícího řádku na začátek skriptu:
```bash
#!/usr/bin/env coconut-run

Názvy zdrojových souborů

Zdrojové soubory používají extenze .coco (upřednostněno), .coc nebo .coconut. Soubor .coco (či .coc/.coconut) je kompilován do souboru s příponou .py. Je-li požadována jiná extenze než .py, například .pyde pro Python Processing, může být vložena před .coco a tato složená extenze bude použita místo .py. Například, name.coco bude kompilovat na name.py, zatímco name.pyde.coco bude kompilovat na name.pyde.

Kompilační režimy

Soubory, kompilované konzolou coconut se mohou lišit v závislosti na kompilačních parametrech. Je-li kompilována celá složka souborů (ve které bude kompilátor rekurzivně vyhledávat soubory s extenzí .coco, .coc nebo .coconut), vytvoří se soubor __coconut__.py, pro ukládání nezbytných funkcí (package mode), zatímco při kompilaci jediného souboru se nezbytné informace ukládají v záhlaví uvnitř souboru (standalone mode). Standalone mode je lepší pro jednotlivé soubory, protože se obejde bez nadbytečného importování __coconut__.py, avšak package mode je lepší pro velké pakety, protože se nemusí v každém souboru spouštět kód v záhlaví, jelikož může být jednoduše importován z __coconut__.py.

Je-li zdrojovým argumentem pro CLI konzolu soubor, provede se implicitně samostatná kompilace, zatímco je-li jím složka, provede se rekurzivní vyhledávání všech souborů .coco (nebo .coc či .coconut), pro něž se provede paketová kompilace. Coconut takto ve většině provede správnou volbu režimů. Je-li však důležité aby se nevytvářely žádné dodatečné soubory jako např. __coconut__.py, potom lze přinutit CLI konzolu aby použila určený režim použitím flagů --package (-p) a --standalone (-a).

Kompatibilní verze Pythonu

Protože je skladba Coconut založena na Python3, měl by kód Coconut, kompilovaný kompilátorem Coconut v univerzálním režimu (implicitní --target) běžet v libovolné verzi Pythonu >= 2.6 nebo >= 3.2.

Poznámka: Vyzkoušené implementace jsou CPython 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 a PyPy 2.7, 3.2.

Aby byly nativní objekty (built-ins) Coconut univerzálně přístupné pro různé verze Pythonu, přepisuje Coconut automaticky built-iny Pythonu 2 na příslušné protějšky Pythonu3. Navíc, Coconut také přepisuje některé built-iny Pythonu3 z optimalizačních důvodů. Je-li žádán přístup k původním verzím přepsaných built-inů, lze je získat s použitím prefixu py_.

Pro kompatibilitu se standardní knihovnou mapuje Coconut automaticky importy pod názvy Python3 s importy pod názvy Python2. Takto se Coconut automaticky postará o všechny moduly standardní knihovny, které byly přejmenovány z Python2 na Python3, pokud je použit pouze Python3. Ovšem, pro moduly nebo objekty, které existují pouze v Python3, neumí Coconut kompatibilitu zajistit.

Konečně, zatímco se Coconut pokusí kompilovat skladbu Python3 na jeho univerzální ekvivalent, následující konstrukty nemají žádný ekvivalent v Python2 a vyžadují specifikaci alespoň 3 před svým použitím:

 • destructuring assignment with *s (use Coconut pattern-matching instead),
 • the nonlocal keyword,
 • exec used in a context where it must be a function,
 • keyword class definition,
 • tuples and lists with * unpacking or dicts with ** unpacking (requires --target 3.5),
 • @ as matrix multiplication (requires --target 3.5),
 • async and await statements (requires --target 3.5), and
 • formatting f strings by prefixing them with f(requires --target 3.6).

Přípustné cíle

Je-li verze Pythonu, v níž bude kompilovaný kód běžet, známa předem, měl by být cíl určen flagem --target. Daný cíl (target) ovlivní pouze kompilovaný kód a zda je určitá syntaxe Pythonu3 (viz výše) povolena. Tam, kde se standardy skladeb pro Python3 a Python2 liší, bude skladba Coconut vždy používat skladbu Python3 pro všechny cíle. Podporované cíle jsou:

 • universal (default) (will work on any of the below),
 • 2, 2.6 (will work on any Python >= 2.6 but < 3),
 • 2.7 (will work on any Python >= 2.7 but < 3),
 • 3, 32 (will work on any Python >= 3.2),
 • 3.3, 34 (will work on any Python >= 3.3),
 • 3.5 (will work on any Python >= 3.5),
 • 3.6 (will work on any Python >= 3.6),
 • sys (chooses the specific target corresponding to the current version).

Note: Tečky jsou ve specifikacích cíle ignorovány, takže cíl 2.7 je ekvivalentní cíli 27.

Režim strict

Je-li povolen flag --strict (or -s), ohlásí Coconut chyby pro různé problémy stylu. Jsou jimi

 • mixing of tabs and spaces (without --strict will show a Warning),
 • use of from __future__ imports (without --strict will show a Warning)
 • missing new line at end of file ),
 • trailing whitespace at end of lines,
 • semicolons at end of lines,
 • use of the Python-style lambda statement,
 • inheriting from object in classes (Coconut does this automatically)
 • use of u to denote Unicode strings (all Coconut strings aru Unicode strings)
 • use of backslash continuations (use [parenthetical continuation](# pokracovani-v-zavorkach) instead).

Navíc, --strict zneplatňuje (disables) zavrhnuté vlastnosti, činíce je zcela nedostupnými při kompilaci s flagem --strict. Doporučuje se při práci na novém projektu používat flag --strict (nebo -s) protože vám bude nápomocen při psaní čistšího kódu.

Integrace

Zvýraznění syntaxe

Textové editory, které podporují zvýraznění syntaxe Coconut, jsou tyto:

 • SublimeText: Viz sekci SublimeText níže.
 • Vim: Viz coconut.vim.
 • Emacs: Viz coconut-mode.
 • Atom: Viz language-coconut.
 • Každý editor, který podporuje Pygments (např. Spyder): Viz sekci Pygments níže.

Případně, pokud žádný z výše uvedený editorů vám nevyhovuje, můžete v Coconut pracovat jako v Pythonu. Jednoduše nastavte svůj editor tak, aby interpretoval všechny souboury .coco jako soubory Pythonu, čímž by mělo být zvýraznění vašeho kódu vyhovující.

SublimeText

Zvýraznění syntaxe Coconutu v editoru SublimeText vyžaduje, aby byl instalován standardní manažer Package Control. Je-li tak učiněno, potom:

 1. otevřte příkazovou paletu SublimeTextu stiskem Ctrl+Shift+P (nebo Cmd+Shift+P v Mac)
 2. zadejte Package Controll: Install Package
 3. zadejte Coconut.

Abyste se ujistili, že je všechno OK, otevřte soubor .coco a ujistěte se, že se v pravém spodním rohu objeví Coconut. Objeví-li se něco jiného, třeba Plain Text, klikněte na to, vyberte Open all with current extension as... na vrchu výsledného menu a vyberte Coconut.

Note: Zvýraznění syntaxe Coconutu je poskytnuto paketem sublime-coconut.

Pygments

Tentýž příkaz pip install coconut, který instaluje utilitu příkazového řádku Coconutu, instaluje také lexer coconut Pygments. Způsob použití závisí na použité Pygments-enabled aplikaci ale normálně zadejte coconut jako zvýrazňovaný jazyk a/nebo použijte platnou extenzi souboru Coconut (.coco, .coc nebo .coconut) a Pygment by se měl umět zorientovat.

Na příklad, tato dokumentace je generována Sphinx se zvýrazněním syntaxe vytvořené přidáním řádku

highlight_language = "coconut"

do souboru conf.py v distribuci Coconut.

Podpora pro IPython Jupyter

Dáváte-li přednost prostředí IPython (jádro Pythonu pro framework Jupyter ) před normální konzolou Pythonu, lze použít Coconut jako extenzi IPythonu nebo jádro Jupyteru.

Jádro

Je-li Coconut použit jako jádro (kernel), bude veškerý kód v konzoli nebo notebooku poslán k vyhodnocení do Coconut místo do Pythonu. Jinak se jádro Coconut chová stejně jako jádro iPythonu, včetně podpory pro příkazy %magic.

Příkaz coconut --jupyter notebook (nebo coconut --ipython notebook) spustí notebook IPython/ Jupyter s použitím Coconut jako jádra a příkaz coconut --jupyter console (nebo coconut --ipython console) spustí konzoli IPython/ Jupyter s použitím Coconut jako jádra. Navíc, příkaz coconut --jupyter (nebo coconut --ipython) přidá Coconut jako jazykovou volbu uvnitř všech notebooků IPython/ Jupyter - i těch, které nejsou spouštěny aplikací Coconut. Tento příkaz musí být opakovaně proveden při instalaci nové verze Coconut.

_Note: Coconut také podporuje příkaz coconut --jupyter lab pro použití s JupyterLab místo standardního notebooku Jupyter.

Extenze

Je-li Coconut použit jako extenze, bude speciální "magic command" posílat útržky kódu k vyhodnocení s použitím Coconut místo IPythonu ale IPython bude stále použit jako implicitní aplikace.

Řádkový magic %load_ext coconut načte Coconut jako extenzi, připojujíc magics %coconut a %%coconut. Řádkový magic %coconut spustí řádek Coconut s implicitními parametry a blokový magic %%coconut přijme CL (command line) argumenty z prvního řádku a vyhodnotí kód Coconut pro dané parametry ve zbytku buňky.

Integrace s MyPy

Coconut se umí integrovat s MyPy za účelem optimální statické kontroly typů, včetně všech vestavěných nástrojů Coconut. Jednoduše zadejte --mypy abyste umožnili integraci s MyPy, ale dejte si pozor abyste to zadali jako poslední argument, protože všechny argumenty po --mypy jsou poslány do mypy, nikoliv do Coconut.

_Note: Protože optimalizace koncového volání vylučuje řádnou typovou kontrolu, --mypy ji implicitně vypíná.

Pro explicitní typovou kontrolu kódu v MyPy podporuje Coconut anotace typu funkcí v Python 3, anotace typu proměnných v Python 3.6 a dokonce vlastní vylepšenou skladbu anotace typů. Implicintě jsou všechny anotace typu kompilovány na signaturu typu, kompatibilní s Python 2, což znamená že všechny anotace chodí ve všech verzích Pythonu.

Coconut dokonce podporuje --mypy v interpretu, který inteligentně skenuje každý nový řádek kódu, číhaje na nově zavedené chyby MyPy. Na příklad:

Coconut dokonce podporuje --mypy v překladači, jenž skenuje inteligentně každý nový řádek kódu v kontextu s předchozím řádkem zda neobjeví nově zavedené chyby MyPy. Na příklad:

>>> a: str = count()[0]
<string>:14: error: Incompatible types in assignment (expression has type "int", variable has type "str")

:Note: Někdy si MyPy nebude vědět rady s jistými konstrukty Coconut, např. s adaptern. V tom případě jednoduše zadejte # type: ignore na řádek Coconut, na jehož kompilaci si MyPy stěžuje (o který řádek se jedná, zjistíte použitím flagu --line-numbers).

Operátory

Toto jsou operátory Coconut, uvedené v pořadí podle precedencí (nejvyšší nahoře):

===================== ==========================
Symbol         Asociativita
===================== ==========================
..          n/a wont´t capture call
**          right
+, -, ~        unary
*, /, //, %, @    left
+, -         left
<<, >>        left
&           left
^           left
|           left
::          n/a lazy
a `b` c        left captures lambda
??          left short-circuit
..>, <.., ..*>, <*.. n/a captures lambda
|>, <|, |*>, <*|   left captures lambda
==, !=, <, >,
  <=, >=,
  in, not in,
  is, is not    n/a
not          unary
and          left short-circuit
or          left short-circuit
a if b else c     ternary left short-circuit
->          right
===================== ==========================

Lambdy

Coconut poskytuje jednoduchý, čistý operátor -> jako alternativu k příkazu lambda v Pythonu. Skladba s operátorem -> je (parameters) -> expression (nebo parameter -> expression pro lambdy s jedním argumentem). Operátor má stejné pořadí důležitosti jako starý příkaz, což znamená, že bude často nezbytné uzavřít lambdu do závorek a je asociativní vpravo.

Navíc, Coconut také podporuje implicitní použití operátoru -> ve formě (-> expression), jež je ekvivalentní k ((_=None) -> expression), což umožňuje použití implicitní lambdy když nejsou vyžadovány žádné argumenty nebo když je vyžadován jen jeden argument (vyjádřený znakem _).

Note: Je-li normální skladba lambdy nedostatečná, Coconut také podporuje rozšířenou skladbu lambdy ve formě příkazu lambda.

Zdůvodnění

Použití funkce lambda je v Pythonu neúhledné a neohrabané, vyžadující vypsání celého slova lambda pokaždé, když je vytvářena. To je dobré tehdy, jsou-li in-line funkce používány zřidka ale ve funkcionálním programování jsou in-line funkce základním nástrojem.

Python Docs

Formy lambda mají totéž skladebné postavení jako obecné výrazy. Jsou zkratkou při vytváření anonymních funkcí; výraz (arguments) -> expression vytváří objekt funkce. Nepojmenovaný objekt se chová jako objekt funkce, definovaný:

def <lambda>(arguments):
  return expression

Všimněte si, že funkce vytvořené formou lambda nemohou obsahovat příkazy nebo anotace.

Příklad

Coconut

dubsums = map((x, y) -> 2*(x+y), range(0, 10), range(10, 20))
dubsums |> list |> print

Python

dubsums = map(lambda x, y: 2*(x+y), range(0, 10), range(10, 20))
print(list(dubsums))

Částečná aplikace

Coconut používá znak $ hned za názvem funkce, však před závorkou, použitou k volání funkce.

Částečná aplikace Coconutu také podporuje použití ? a by se přeskočilo částečné použití argumentu, odkládajíc použití tohoto argumentu až na volání částečtě aplikované funkce. To je důležité, chcete-li částečně aplikovat argumenty, které nejsou první v pořadí argumentů.

Zdůvodnění

Částečná aplikace neboli currying je ústřední pilíř funkcionálního programování a to z dobrého důvodu: umožňuje dynamickou úpravu funkce pro potřebu v místě použití. Částečná aplikace umožňuje vytvoření nové funkce ze staré pro specifikované některé argumenty.

Python Docs

Má se vrátit nový objekt partial, který se při volání bude chovat jako func volaná s pozičními argumenty args a keyword-argumenty keywords. Jsou-li další argumenty zadány při volání, jsou připojeny k args. Jsou-li další keyword-argumenty zadány, rozšiřují a přepisují keywords. Zhruba ekvivalentní k:

def partial(func, *args, **keywords):
  def newfunc(*fargs, **fkeywords):
    newkeywords = keywords.copy()
    newkeywords.update(fkeywords)
    return func(*(args + fargs), **newkeywords)
  newfunc.func = func
  newfunc.args = args
  newfunc.keywords = keywords
  return newfunc

Objekt partial je použit pro částečnou (partial) aplikaci funkce, která “zmrazí” (freezes) některé argumenty a/nebo keywords funkce, vytvářejíc tak nový objket se zjednodušenou signaturou.

Příklad

Coconut

expnums = range(5) |> map$(pow$(?, 2))
expnums |> list |> print

Python

# unlike this simple lambda, $ produces a pickleable object
expnums = map(lambda x: pow(x, 2), range(5))
print(list(expnums))

Spojovník (pipeline)

Coconut používá spojovníky (|) pro usměrnění průběhu aplikace funkcí. Všechny operátory mají precedenci infixových evokací a jsou levostranně asociativní. Všechny operátory také podporují 'in-place versions'. Těmito operátory jsou:

(|>)  => pipe forward
(|*>)  => multiple-argument pipe forward
(<|)  => pipe backward
(<*|)  => multiple-argument pipe backward

Navíc, všechny spojovníkové operátory podporují lambdu jako poslední argument, přesto že má lambda nižší precedenci. Takže, a |> x -> b |> c je ekvivalentní s a |> (x -> b |> c), nikoliv s a |> (x -> b) |> c.

Note: Pro vizuální rozložení operací přes několik řádek použijte parenthetical continuation.

Optimalizace

V Coconut je obvyklé psát kód, který používá spojovníky pro zadávaní objektu řadou partials a/nebo implicit partials, jako v

obj |> .attribute |> .method(args) |> func$(args) |> .[index]

což je často mnohem čitelnější, protože to umožňuje aby byly operace psány v pořadí, v němž jsou vykonávány, místo jako v

func(args, obj.attribute.method(args))[index]

kde musí func přijít jako první.

Kdyby Coconut kompiloval každou část ve spojovníkové syntaxi jako skutečný objekt částečné aplikace, stala by se skladba ve stylu Coconut do té míry pomalejší než skladba ve stylu Python, že by byla téměř nepoužitelná. Coconut tento problém obchází tím, že partials i implicit partials jsou kompilovány na skladbu ve stylu Python, nevytvářejíc tak žádné mezilehlé objekty.

Příklad

Coconut

def sq(x) = x**2
(1, 2) |*> (+) |> sq |> print

Python

import operator
def sq(x): return x**2
print(sq(operator.add(1, 2)))

Skladba funkcí

Coconut má tři základní operátory pro skladbu funkcí: .., ..> a <... Jak .., tak <.. používají "zpětnou" skladbu funkcí, kdy je první funkce volána jako poslední, zatímco ..> používá "dopřednou" skladbu funkcí, kde je první funkce volaná jako první.

Spojovníkové operátory ..> a <.. mají také formu ..*> a <*.., která je ekvivalentní k operátorům |*> a <*|. Zpětné a dopředné spojovníkové operátory nemohou být použitý společně v jednom výrazu (na rozdíl od normálních spojovníků) a jeich precedence je mezi spojovníkem None a normálním spojovníkem.

Operátor .. má nižší precedenci než přístup k atributu (.), slicing ([]), atd, kromě volání funkce, vůči níž má precedenci vyšší. Takže je a.b..c.d ekvivalentní k (a.b)..(c.d), zatímco f..g(x) je ekvivalentní k (f.g)(x).

'In-place' operátory pro skladbu funkcí jsou ..=, ..>=, <..=, ..*>= a <*..=.

Příklad

Coconut

fog = f..g
f_into_g = f ..> g

Python

# unlike this simple lambda, Coconut produces a pickleable object
fog = lambda *args, **kwargs: f(g(*args, **kwargs))
f_into_g = lambda *args, **kwargs: g(f(*args, **kwargs))

Řetězení

Coconut používá operátor :: pro řetězení iterátoru. Toto řetězení je prováděno líně - to jest tak, že argumenty se nevyhodnocují, pokud jich není zapotřebí. Tato forma má precedenci 'in-between bitwise or and infix calls'. 'In-place' operátorem je ::=.

Zdůvodnění

Důležitým nástrojem pro práci s iterátory stejně snadno jako při práci se sekvencemi je schopnost líně kombinovat více iterátorů dohromady. Tato operace se nazývá řetěz (chain) a je ekvivalentní přidávání u sekvencí s tím rozdílem, že se nic nevyhodnocuje, pokud to není zapotřebí.

Python Docs

Vytvořte iterátor, který vrací prvky z prvního iteráblu (iterovatelného objektu) dokud je nevyčerpá, potom přejde do dalšího iteráblu až projde všemi iterábly. Používá se pro ošetření následných sekvencí jako jediné sekvence. Zřetězené vstupy jsou vyhodnocovány líně. Zhruba ekvivalentní k:

def chain(*iterables):
  # chain('ABC', 'DEF') --> A B C D E F
  for it in iterables:
    for element in it:
      yield element

Příklad

Coconut

def N(n=0) = (n,) :: N(n+1) # no infinite loop because :: is lazy

(range(-10, 0) :: N())$[5:15] |> list |> print

Python:

Nelze provést bez komplikované komprehence iterátoru namísto líného řetězení. Viz kompilovaný kód pro skladbu Pythonu.

Krájení (slicing) iterátoru

K provedení iterátorového členění používá Coconut znak $ mezi iterátorem a označením jeho úseku. Iterátorové členění pracuje stejně jako sekvenční členění v Pythonu a vypadá stejně jako částečná aplikace, avšak s hranatymi místo kulatých závorek.

Iterátorové členění pracuje stejně jako sekvenční členění, včetně podpory negativních indexů a úseků (slices) a podpory pro objekty úseků stejně jako u normálního členění. Iterátorové členění však nezaručuje, že bude zachován původní iterátor (pro jeho zachování použijte funkcitee nebo reiterable).

Iterátorové členění v Coconut je velmi podobné itertools.islice v Pythonu, avšak na rozdíl od itertools.islice, podporuje iterátorové členění negativní index a přednostně použije __getitem__ objektu, pokud existuje. Iterátorové členění je také optimalizované pro práci s objekty map, zip, range a count, počítaje pouze ty prvky, které jsou nezbytné pro vynětí žádaného úseku.

Příklad

Coconut

map((x)->x*2, range(10**100))$[-1] |> print

Python Nelze provést bez komplikované funkce pro iterátorové členění a inspekce uživatelských objektů. Nezbytné definice v Pythonu lze nalézt v záhlaví Coconut.

None Coalescing

Coconut poskytuje označení ?? pro operátor none-coalescing (none-sloučení), podobný operátoru null-coalescing ?? v C#. Operátor none-coalescing vyhodnocuje svůj levý operand, nemá-li hodnotu None, v opačném případě svůj pravý operand. Tento operátor také vyjadřuje zkratku, spočívající v tom, že když jeho levý operand není None, nevyhodnocuje pravý operand. None-coalescing má precedenci mezi voláním infixové funkce a spojovníkem a je asociativní vlevo. Operátor in-place má označení ??=.

Coconut také umožňuje použití jediného znaku ? před přístupem k atributu, při volání funkce, částečné aplikaci a při (iterátorovém) indexování pro (zkratkovité) upuštění od vyhodnocení zbytku, pokud dosavadní vyhodnocení má hodnotu None. Tudíž, a?.b je ekvivalentní k a.b if a is not None else a.

Příklad

Coconut:

could_be_none() ?? calculate_default_value()
could_be_none()?.attr[index].method()

Python

(lambda result: result if result is not None else
 calculate_default_value())(could_be_none())
(lambda result: None if result is None else
 result.attr[index].method())(could_be_none())

Alternativy Unicode

Coconut podporuje alternativy Unicodu pro různé operátové symboly. Alternativy jsou poměrně nápovědné, se záměrem reflektovat vzhled nebo účel originálního symbolu.

Úplný seznam

 (\u2192)         => "->"
 (\u21a6)         => "|>"
*↦ (*\u21a6)        => "|*>"
 (\u21a4)         => "<|"
↤* (\u21a4*)        => "<*|"
× (\xd7)          => "*"
 (\u2191)         => "**"
÷ (\xf7)          => "/"
÷/ (\xf7/)         => "//"
 (\u2218)         => ".."
∘> (\u2218>)        => "..>"
<∘ (<\u2218)        => "<.."
∘*> (\u2218*>)       => "..*>"
<*∘ (<*\u2218)       => "<*.."
 (\u2212)         => "-" (only subtraction)
 (\u207b)         => "-" (only negation)
¬ (\xac)          => "~"
 (\u2260) or ¬= (\xac=)  => "!="
 (\u2264)         => "<="
 (\u2265)         => ">="
 (\u2227) or (\u2229)  => "&"
 (\u2228) or (\u222a)  => "|"
 (\u22bb) or (\u2295)  => "^"
« (\xab)          => "<<"
» (\xbb)          => ">>"
 (\u2026)         => "..."
 (\u22c5)         => "@" (only matrix multiplication)

Klíčová slova

data

Klíčové slovo data se používá k vytvoření neměnitelných algebraických datových typů s nativní podporou pro rozkladný (destructuring) pattern-matching a fmap.

Syntaxe datového bloku data je něco mezi syntaxí pro funkce a syntaxí pro třídy. První řádek vypadá jako definice funkce, zatímco zbytek těla připomíná třídu, obvykle obsahující definice metod. Je to tak proto, že zatímco blok data vlastně v Pythonu končí jako třída, Coconut automatický vytváří specielní, neměnitelný konstruktor, založený na daných argumentech.

Deklarace datového typu vypadá takto:

data <name>(<args>) [from <inherits>]:
  <body>

<name> je název nového datového typu, <args> jsou argumenty jeho konstruktoru stejně jako názvy jeho atributů, <body> obsahuje metody datového typu a nepovinně obsahuje libovolnou bázovou třídu.

Coconut připouští aby datová pole v <args> měla přiřazené implicitní hodnoty a anotace typu a podporuje hvězdičkové parametry na konci, pro posbírání extra argumentů.

Konstruktory pro datové typy musí být vytvářeny s použitím metody __new__ místo __init__. Pro snadnější psaní metod __new__ poskytuje Coconut vestavěnou funkci makedata.

Subtřídy datových typů lze snadno vytvořit jejich děděním v jiné deklaraci datového typu nebo v normální třídě Pythonu. Použije-li se normální příkaz class, vytvoření nové neměnitelné subtřídy vyžaduje přidání řádku

__slots__ = ()

do těla subtřídy před definicemi metod nebo atributů.

Zdůvodnění

Hlavní část funkcionálního programování, které Coconut v Pythonu zlepšuje, je použití hodnot nebo neměnitelných datových typů. Neměnitelná data jsou velmi užitečná ale vytvoření takových typů v Pythonu je velice obtížné. Coconut vytváří neměnitelné datové typy velice snadno použitím bloků typu data.

Python Docs

Vrací novou subtřídu entice (tuple). Nová subtřída je použita k vytvoření entici podobných objektů, jejichž pole jsou přístupná přes vzhled (lookup) atributu a jsou indexovatelná a iterovatelná. Instance subtřídy mají také nápomocný docstring (se jménem typu a pole) a metodu __repr__(), která uvádí obsah entice ve formátu name=value.

Pro název pole lze použít libovolný platný identifikátor Pythonu. Platné identifikátorý se skládají z písmen, číslic a podtržítek ale nezačínají číslicí nebo podtržítkem a nejsou klíčovým slovem jako class, for, return, global, pass nebo raise.

Pojmenované instance entic nemají individuální slovníky (dictionaries), takže jsou úsporné a nevyžadujíc více paměti než normální entice.

Příklady

Coconut

data vector2(x:int=0, y:int=0):
  def __abs__(self):
    return (self.x**2 + self.y**2)**.5

v = vector2(3, 4)
v |> print # all data types come with a built-in __repr__
v |> abs |> print
v.x = 2 # this will fail because data objects are immutable
vector2() |> print

Demonstruje skladbu, vlastnosti a neměnitelnou povahu typů data, stejně jako použití implicitních argumentů a anotací typů.

data Empty()
data Leaf(n)
data Node(l, r)

def size(Empty()) = 0

@addpattern(size)
def size(Leaf(n)) = 1

@addpattern(size)
def size(Node(l, r)) = size(l) + size(r)

size(Node(Empty(), Leaf(10))) == 1

Demonstruje algebraickou povahu typů data při kombinaci s pattern-matching.

data vector(*pts):
  """Immutable arbitrary-length vector."""

  def __abs__(self) =
    self.pts |> map$(pow$(?, 2)) |> sum |> pow$(?, 0.5)

  def __add__(self, other) =
    vector(*other_pts) = other
    assert len(other_pts) == len(self.pts)
    map((+), self.pts, other_pts) |*> vector

  def __neg__(self) =
    self.pts |> map$((-)) |*> vector

  def __sub__(self, other) =
    self + -other

Demonstruje hvězdičkovou deklaraci typu data.

Python Nelze provést bez definování řady metod pro každý datový typ. Viz kompilovaný kód pro syntaxi Pythonu.

match

Coconut poskytuje plnohodotné, funkcionální pattern-matching prostřednictvím svých příkazů match.

Přehled

Příkazy match konvenují se základní skladbou match <pattern> in <value>. Příkaz match se pokusí porovnat hodnotu se vzorkem a v případě shody sváže proměnnou ve vzorku s odpovídající pozicí v hodnotě a provede následný kód za příkazem match. Příkazy match také ve své základní skladbě podporují podmínku if <cond>, která se vyhodnotí po nalezení shody před provedením následného kódu a příkaz else, který se provede, pokud ke shodě nedojde. Všechny možnosti příkazu match nemají ekvivalent v Pythonu a proto následuje vysvětlení jednotlivých specifikací.

Specifikace skladby

Skladba příkazu match v Coconut je

match <pattern> in <value> [if <cond>]:
  <body>
[else:
  <body>]

kde <value> je položka, v níž se hledá shoda, <cond> je volitelná dodatečná podmínka a <body> je kód, který se provede při splnění výše uvedeného záhlaví. Vstup <pattern> má svoji vlastní specifickou skladbu, definovanou zhruba takto:

pattern ::= (
  "(" pattern ")"         # závorky
  | "None" | "True" | "False"   # konstanty 
  | "=" NAME           # ověření (checks)
  | NUMBER            # čísla
  | STRING            # řetězce
  | [pattern "as"] NAME      # capture
  | NAME "(" patterns ")"     # datové typy
  | pattern "is" exprs      # type-checking
  | pattern "and" pattern     # match all
  | pattern "or" pattern     # match any
  | "{" pattern_pairs       # dictionaries
    ["," "**" NAME] "}"
  | ["s"] "{" pattern_consts "}" # sets 
  | "(" patterns ")"       # sekvence mohou mít formu entice
  | "[" patterns "]"       # nebo formu seznamu
  | "(|" patterns "|)"      # líné seznamy
  | "{" pattern_pairs "}"     # slovníky
  | ["s"] "{" pattern_consts "}" # sety
  | ("(" | "[")          # star splits
    patterns,
    "*" middle,
    patterns
   (")" | "]")          
  | (               # head-tail splits
    "(" patterns ")"
    | "[" patterns "]"
   ) "+" pattern
  | pattern "+" (         # init-last splits
    "(" patterns ")"
    | "[" patterns "]"
   )
  | (               # head-last splits
    "(" patterns ")"
    | "[" patterns "]"
   ) "+" pattern "+" (
    "(" patterns ")"        # this match must be the same
    | "[" patterns "]"       # construct as the first match
   )
  | (               # iterator splits
    "(" patterns ")"
    | "[" patterns "]"
    | "(|" patterns "|)"
   ) "::" pattern
  | ([STRING "+"] NAME      # complex string matching
    ["+" STRING]) 
  )

Specifikace významů

Příkaz match přijme vzorek a pokusí se k němu nalézt shodu v zadaných argumentech. Vzorek může obsahovat různé struktury:

 • Konstanty, čísla a řetězce: se budou shodovat se stejnou konstantou, číslem či řetězcem na stejných pozicích argumentů.
 • Proměnné: se budou shodovat a budou propojené s čímkoli - s několika výjimkami:
  • Je-li táž proměnná použita vícekrát, provede se kontrola, zda se každý výskyt shoduje se stejnou hodnotou.
  • Je-li názvem proměnné _, všechno se s ní bude shodovat ale nic nebude připojeno.
 • Explicitní vazby (<pattern> as <var>): připojí <var> k <pattern>.
 • Ověření (=<var>): ověří (checks), zda je kontrolovaná pozice rovna dříve definované proměnné <var>.
 • Ověření typu (<var> is <types>): před připojením k proměnné <var> ověří, zda kontrolovaná pozice je typu <types>.
 • Datové typy (<name>(<args>)): ověří, zda kontrolovaná pozice je typu <name> a spáruje atributy s <args>.
 • Seznamy ([<patterns>]), entice ((<patterns>)) nebo líné seznamy ((|<patterns>|)): spáruje pouze sekvence (collections.abc.Sequence) stejné délky a porovná obsah vůči <patterns>.
 • Líné seznamy ((|<patterns>|)): totéž jako při hledání shody (matching) u seznamů nebo entic, ale místo sekvencí kontroluje iterovatelné objekty - iterábly (collections.abc.Iterable).
 • Fixed-Length Dicts ({<pairs>}): porovná pouze mapování (collections.abc.Mapping) stejné délky a obsahy porovná s <pairs>.
 • Dicts With Rest ({<pairs>, **<rest>}): porovná mapování (collections.abc.Mapping) obsahující všechny <pairs> a vloží dict všeho ostatního do <rest>.
 • Sety ({<constants>}): spáruje pouze set (collections.abc.Set) se stejnou délkou a obsahem.
 • Head-Tail Splits (<list/tuple> + <var>): porovná počátek sekvence vůči <list/tuple>, zbytek připojí k <var> a učiní jej typem použitého konstruktu.
 • Init-Last Splits (<var> + <list/tuple>): přesně totéž jako head-tail splits ale vzhledem ke konci, nikoliv k počátku sekvence.
 • Head-Last Splits (<list/tuple> + <var> + <list/tuple>): kombinace předchozích dvou operací.
 • Iterator Splits (<list/tuple/lazy list> :: <var> nebo <lazy list>): porovná počátek iteráblu (collections.abc.Iterable) s <list/tuple/lazy list>, potom připojí zbytek k <var> nebo ověří, že je iteráble proveden.
 • Complex String Matching (<string> + <var> + <string>): porovná stringy, které začínají a končí danými substringy, přiřazujíce prostředek k <var>.

Poznámka: Podobně jako u krájení iterátoru, porovnávání iterátoru a líného seznamu nezaručují, že původní porovnávaný iterátor zůstane zachovaný (pro zachování iterátoru použijte funkci tee nebo reitarable).

Při ověřování zda může být objekt porovnáván určitým způsobem používá Coconut abstraktní bázové třídy Pythonu. Je tedy nutné registrovat uživatelský objekt jako příslušnou bázovou třídu.

Příklady

Coconut

def factorial(value):
  match 0 in value:
    return 1
  else: match n is int in value if n > 0: # possible because of Coconut's
    return n * factorial(n-1)      #  enhanced else statements
  else:
    raise TypeError("invalid argument to factorial of: "+repr(value))

3 |> factorial |> print

Demonstrace příkazů else, které pracují skoro stejně jako v Pythonu: kód pod příkazem else je proveden pouze tehdy, když selže příslušející srovnávání.

data point(x, y):
  def transform(self, other):     # konstruktor
    match point(x, y) in other:
      return point(self.x + x, self.y + y)
    else:
      raise TypeError("arg to transform must be a point")
  def __eq__(self, other):      # konstruktor
    match point(=self.x, =self.y) in other:
      return True
    else:
      return False

point(1,2) |> point(3,4).transform |> print
point(1,2) |> point(1,2).__eq__ |> print

Demonstrace porovnávání datových typů. Hodnoty, definované příkazem data mohou být konfrontovány a jejich obsahy zpřístupněny s použitím konstruktorů datového typu point.

data Empty()
data Leaf(n)
data Node(l, r)
Tree = (Empty, Leaf, Node) # type union

def depth(Tree()) = 0

@addpattern(depth)
def depth(Tree(n)) = 1

@addpattern(depth)
def depth(Tree(l, r)) = 1 + max([depth(l), depth(r)])

Empty() |> depth |> print                 
Leaf(5) |> depth |> print                 
Node(Leaf(2), Node(Empty(), Leaf(3))) |> depth |> print  

Ukázka kombinace datových typů a porovnávacích (match) příkazů při opakovaném použití algebraických datových typů v jiných funkcionálních programovacích jazycích.

def duplicate_first([x] + xs as l) =
  [x] + l

[1,2,3] |> duplicate_first |> print

Ukázka head-tail krájení (splitting), jednoho z nejvíce používaného způsobu užití pattern-matching, kde + <var> (nebo :: <var> pro jakýkoli iterábl) na konci seznamu nebo enticového literálu může být použit k porovnání se zbytkem sekvence.

def sieve([head] :: tail) = 
  [head] :: sieve(n for n in tail if n % head)

@addpattern(sieve)
def sieve((||)) = []

Ukazuje, jak porovnávat vůči iterátorům, totiž že případ prázdného iterátoru ((||)) musí přijít jako poslední, jinak tento případ vyčerpá celý iterátor před tím, než přijde ke slovu porovnání s jakoukoli jinou předlohou.

Python

Nelze provést bez dlouhé řady kontrol pro každý příkaz match. Viz kompilovaný kód pro skladbu Pythonu.

case

Příkaz case je rozšíření příkazu match pro potřebu opakovaného použití příkazů match vůči stejné hodnotě. Na rozdíl od osamělých příkazů match může uvnitř bloku case být úspěšný pouze jeden příkaz match. Obecnější shody (matches) mají být uvedeny pod konkretnějšími shodami.

Každý vzorek v bloku case je porovnáván, dokud není nalezena shoda. Poté se provede příslušné tělo a blok je ukončen. Skladba pro bloky case je

case <value>:
  match <pattern> [if <cond>]:
    <body>
  match <pattern> [if <cond>]:
    <body>
  ...
[else:
  <body>]

kde <pattern> je jakýkoli vzorek pro hledání shody, <value> je porovnávaná položka, <cond> je volitelná kontrola a <body> je kód, který se provede při úspěchu záhlaví. Všimněte si nepřítomnosti in v příkazech match.

Příklad

Coconut

def classify_sequence(value):
  out = ""    # unlike with normal matches, only one of the patterns
  case value:   # will match, and out will only get appended to once
    match ():
      out += "empty"
    match (_,):
      out += "singleton"
    match (x,x):
      out += "duplicate pair of "+str(x)
    match (_,_):
      out += "pair"
    match _ is (tuple, list):
      out += "sequence"
  else:
    raise TypeError()
  return out

[] |> classify_sequence |> print
() |> classify_sequence |> print
[1] |> classify_sequence |> print
(1,1) |> classify_sequence |> print
(1,2) |> classify_sequence |> print
(1,1,1) |> classify_sequence |> print

Python

Nelze provést bez dlouhé řady kontrol pro každý příkaz match. Viz kompilovaný kód pro skladbu Pythonu.

where

Příkaz where je velmi přímočarý s touto syntaxí:

<stmt> where:
  <body>

kde <body> se skládá pouze z příkazů přiřazení. Příkaz where pouze provede zadaná přiřazení v <body> a potom vyhodnotí výchozí <stmt>.

Example

Coconut:

c = a + b where:
  a = 1
  b = 2

Python:

a = 1
b = 2
c = a + b

Backslash-Escaping

Klíčová slova data, match, case, async (keyword in Python 3.5) a await (keyword in Python 3.5) jsou v Coconut rovněž platná jména proměnných. I když Coconut umí tyto dva případy použití rozlišit, je možné pro zvýraznění použít před takovýmto názvem proměnné zpětné lomítko.

Příklad

Coconut:

\data = 5
print(\data)

Python:

data = 5
print(data)

Výrazy

Příkaz lambda

Skladba příkazu lambda je rozšířením normální skladby lambda pro podporu příkazů, nikoliv pouze výrazů.

Skadba pro příkaz lambda je:

def (arguments) -> statement; statement; ...

kde statement může být příkaz přiřazení nebo keyword statement. Je-li poslední statement (nenásledovaný středníkem) výrazem, je automaticky vrácen.

Příkazy lambda rovněž podporují implicitní skladbu lambda, u níž je při vypuštění argumentů, jako v def -> _, předpokládán výraz def (_=None) -> _.

Příklad

Coconut:

L |> map$(def (x) -> y = 1 / x; y*(1 - y))

Python:

def _lambda(x):
  y = 1 / x
  return y*(1 - y)
map(_lambda, L)

Líné seznamy

Coconut podporuje vytváření líných seznamů (lazy lists), jejichž obsah je považován za iterátor a není vyhodnocen, dokud není zapotřebí. Líné seznamy (lazy lists) se v Coconut vytvářejí jednoduše uzavřením čárkami odděleného výčtu do specielních závorek (| a |) (takzvaných "banana brackets") místo do [ a ] u seznamů nebo do ( a ) u entic.

Líné seznamy používají ke zlenivění stejný mechanizmus jako u iterátorového řetězení a tudíž je líný seznam (| x, y |) ekvivalentní výrazu iterátorového řetězení (x,) :: (y,), byť líný seznam nevytváří mezilehlé entice.

Zdůvodnění

Líné seznamy, jejichž sekvence jsou vyhodnocovány jen v případě potřeby, jsou stěžejním útvarem funkcionálního programování, umožňujícím dynamické vyhodnocování jejich obsahu.

Příklad

Coconut:

(| print("hello,"), print("world!") |) |> consume

Python: Nelze provést bez složité komprehence iterátoru. Viz kompilovaný kód pro skladbu Pythonu.

Implicitní částečná aplikace

Coconut podporuje řadu různých skladebných aliasů pro obecné případy částečné aplikace. Jsou to:

.attr      =>   operator.attrgetter("attr")
.method(args)  =>   operator.methodcaller("method", args)
obj.      =>   getattr$(obj)
func$      =>   ($)$(func)
seq[]      =>   operator.getitem$(seq)
iter$[]     =>   # the equivalent of seq[] for iterators
.[a:b:c]    =>   operator.itemgetter(slice(a, b, c))
.$[a:b:c]    =>   # the equivalent of .[a:b:c] for iterators

Příklad

Coconut:

1 |> "123"[]
mod$ <| 5 <| 3

Python:

"123"[1]
mod(5, 3)

Operátorové funkce

Coconut používá jednoduchou zkratku pro vyjádření operátorové funkce: obklopení operátoru kulatými závorkami. Podobně jako u komprehencí iterátoru, je-li operátorová funkce jediným argumentem funkce, mohou závorky pro volání funkce sloužit také jako závorky operátorové funkce.

Zdůvodnění

Obvyklou věcí při funkcionálním programování je využití funkčních verzí vestavěných operátorů: jejich 'currying', composing a piping. Coconut nabízí zjednodušenou syntaxi pro přístup k operátorovým funkcím.

Úplný seznam

(|>)    => # pipe forward
(|*>)    => # multi-arg pipe forward
(<|)    => # pipe backward
(<*|)    => # multi-arg pipe backward
(..), (<..) => # backward function composition
(..>)    => # forward function composition
(<*..)   => # multi-arg backward function composition
(..*>)   => # multi-arg forward function composition
(.)     => (getattr)
(::)    => (itertools.chain) # will not evaluate its arguments lazily
($)     => (functools.partial)
($[])    => # iterator slicing operator
(+)     => (operator.add)
(-)     => # 1 arg: operator.neg, 2 args: operator.sub
(*)     => (operator.mul)
(**)    => (operator.pow)
(/)     => (operator.truediv)
(//)    => (operator.floordiv)
(%)     => (operator.mod)
(&)     => (operator.and_)
(^)     => (operator.xor)
(|)     => (operator.or_)
(<<)    => (operator.lshift)
(>>)    => (operator.rshift)
(<)     => (operator.lt)
(>)     => (operator.gt)
(==)    => (operator.eq)
(<=)    => (operator.le)
(>=)    => (operator.ge)
(!=)    => (operator.ne)
(~)     => (operator.inv)
(@)     => (operator.matmul)
(not)    => (operator.not_)
(and)    => # boolean and
(or)    => # boolean or
(is)    => (operator.is_)
(in)    => (operator.contains)

Příklad

Coconut:

(range(0, 5), range(5, 10)) |*> map$(+) |> list |> print

Python:

import operator
print(list(map(operator.add, range(0, 5), range(5, 10))))

Vylepšené anotace typu

Protože je syntaxe Coconutu nadmnožinou syntaxe Python3, podporuje sladbu anotace typu Pythonu 3 a skladbu anotace proměnné typu Pythonu 3.6. Implicitně kompiluje Coconut všechny anotace typu na typové komentáře, kompatibilní s Python 2. Chcete-li zachovat anotace typu, zadejte flag --target, který je podporuje.

Protože ne všechny podporované verze Pyhonu podporují modul typing, poskytuje Coconut vestavěnou proceduru TYPE_CHECKING pro zakrytí importů typing a definicí TypeVar před vyhodnocením při runtime. Kromě toho při kompilaci anotace typů do syntaxe Python3, zabalí Coconut tyto anotace do řetězců aby je uchráníl před vyhodnocením při runtime.

Navíc, Coconut přidává speciální syntaxi pro zjednodušení zápisu anotací. Uvnitř anotace typu zachází Coconut s některými konstrukty odlišně, kompilujíc je na anotaci typu místo na to, co by normálně představovaly. Konkrétně, Coconat používá následující transformace:

<type>?
  => typing.Optional[<type>]
<type>[]
  => typing.Sequence[<type>]
<type>$[]
  => typing.Iterable[<type>]
() -> <ret>
  => typing.Callable[[], <ret>]
<arg> -> <ret>
  => typing.Callable[[<arg>], <ret>]
(<args>) -> <ret>
  => typing.Callable[[<args>], <ret>]
-> <ret>
  => typing.Callable[..., <ret>]

kde typing je standardní modul Pythonu 3.5.

Příklad

Coconut:

def int_map(
  f: int -> int,
  xs: int[],
) -> int[] =
  xs |> map$(f) |> list

Python:

import typing # unlike this typing import, Coconut produces universal code
def int_map(
  f, # type: typing.Callable[[int], int]
  xs, # type: typing.Sequence[int]
):
  # type: (...) -> typing.Sequence[int]
  return list(map(f, xs))

Literály setu

Coconut umožňuje předsadit písmeno s před literály setu. Byť to ve většině případů nedělá nic, v případě prázdného setu to indikuje, že se jedná o set a nikoliv o dictionary. Spojení s{} informuje Coconut, že jde o prázdný set a nikoli o prázdný slovník. Spojení f{} generuje frozenset.

Příklad

Coconut

empty_frozen_set = f{}

Python

empty_frozen_set = frozenset()

Imaginární literály

Jako doplněk k notaci imaginárních literálů<num>j nebo <num>J v Pythonu, podporuje Coconut také notace <num>i nebo <num>I pro zlepšení čitelnosti imaginárních literálů při použití v matematickém kontextu.

Python Docs

Literály imaginárního čísla (imaginární literály) jsou popsány následujícími lexikálními definicemi:

imagnumber ::= (floatnumber | intpart) ("j" | "J" | "i" | "I")

Imaginární literál generuje komplexní číslo s hodnotou reálné části o velikosti 0.0. Komplexní čísla jsou prezentována jako dvojice desetinných čísel se stejným omezením jejich rozsahu. Komplexní číslo s nenulovou reálnou částí vytvoříte přidáním desetinného čísla, např. (3+4i). Několik příkladů imaginárních literálů (neboli imaginárních částí):

3.14i  10.i  10i   .001i  1e100i 3.14e-10i

Příklad

Coconut

3 + 4i |> abs |> print

Python

print(abs(3 + 4j))

Definice funkce

Optimalizace koncového volání

Coconut provede automatickou optimalizaci a eliminaci koncové rekurze u každé funkce, která vyhoví následujícím kriteriím:

 1. musí přímo vrátit (s použitím buď return nebo přiřazovací funkce) volání sama sebe (eliminace koncového volání - nejúčinnější optimalizace) nebo jiné funkce (optimalizace koncového volání).
 2. nesmí to být generátor (používající yield) nebo asynchronní funkce (používajícíasync).

Note: Optimalizace koncového voláníí (byť ne eliminace koncové rekurze) pracuje i pro 1) vzájemnou rekurzi a 2) porovnávací (pattern-matching) funkce, rozdělené do několika definicí s pouožitím addpattern.

Setkáte-li se s RuntimeError v souvislosti s maximální hloubkou rekurze, je velmi vhodné přepsat svou funkci aby vyhověla výše uvedenému kriteriu pro optimalizaci koncovým voláním nebo odpovídajícímu kriteriu pro recursive_iterator, obojí by mělo takové chybě zabránit.

Note: Optimalizace koncového volání (byť ne eliminace koncové rekurze) se vypne, zadáte-li flag --no-tco, což je užitečné, máte-li potíže se čtením svých tracebacks a potřebujete maximální výkon.

Příklad

Coconut

# na rozdíl od Pythonu, tato funkce nikdy nedospěje k chybě maximální hloubky rekurze
def factorial(n, acc=1):
  case n:
    match 0:
      return acc
    match _ is int if n > 0:
      return factorial(n-1, acc*n)

Demonstruje eliminaci koncové rekurze.

# unlike in Python, neither of these functions will ever hit a maximum recursion depth error
def is_even(0) = True
@addpattern(is_even)
def is_even(n is int if n > 0) = is_odd(n-1)

def is_odd(0) = False
@addpattern(is_odd)
def is_odd(n is int if n > 0) = is_even(n-1)

Demonstruje optimalizaci koncové rekurze.

Python

Nelze provést bez přepsání funkce.

Přiřazovací funkce

Coconut umožňuje definování přiřazovací funkce tak, aby automaticky vrátila poslední řádek těla funkce. Přiřazovací funkce je vyjádřena náhradou = za :, takže složení přiřazovací funkce je buď

def <name>(<args>) = <expr>

pro jednořádkovou funkci nebo

def <name>(<args>) =
  <stmts>
  <expr>

pro víceřádkovou funkci, kde <name> je název funkce, <args> jsou argumenty funkce, <stmts> jsou přípustné příkazy a <expr> je hodnota, kterou má funkce vrátit.

Note: Definice přiřazovací funkce může být kombinována s definicí infixové a/nebo porovnávací (pattern-matching) funkce.

Zdůvodnění

Zápis definice přiřazovací funkce je stejně snadný jako přiřazení k funkci lambda a objeví se ve zpětných výpisech (tracebacks), protože kompiluje na normální definici funkce Pythonu.

Příklad

Coconut

def binexp(x) = 2**x
5 |> binexp |> print

Python

def binexp(x): return 2**x
print(binexp(5))

Funkce pro pattern matching

Tyto funkce Coconutu jsou normální funkce, kde argumenty jsou vzory k porovnávání, místo proměnných pro přiřazení hodnot. Skladba definice porovnávací (pattern-matching) funkce je

[match] def <name>(<arg>, <arg>, ... [if <cond>]):
  <body>

where <arg> je definován jako

[*|**] <pattern> [= <default>]

kde <name> je název funkce, <cond> je nepovinná dodatečná kontrola, <body> je tělo funkce, <pattern> je definován příkazem match a <default> je volitelná implicitní hodnota, není-li žádný argument zadán. Klíčové slovo match na začátku je nepovinné ale je někdy nezbytné pro odlišení definice porovnávací funkce od normální definice funkce, která má vždy přednost.

Je-li <pattern> jméno proměnné (přímo nebo s <as>), podporuje výsledná porovnávací funkce klíčové argumenty stejného jména. Jestliže provedení porovnávací funkce selže, vyvolá objekt MatchError, stejně jako rozložené přiřazení.

Note: Definice porovnávací funkce může být kombinována s definicí přiřazovací a/nebo infixové funkce.

Příklad

Coconut

def last_two(_ + [a, b]):
  return a, b
def xydict_to_xytuple({"x":x is int, "y":y is int}):
  return x, y

range(5) |> last_two |> print
{"x":1, "y":2} |> xydict_to_xytuple |> print

Python

Nelze provést bez dlouhé řady kontrol na počátku funkce. Viz kompilovaný kód pro skladbu Pythonu.

Infixové funkce

Coconut umožňuje infixové volání funkce, kde je výraz, vyhodnocovaný na funkci, obklopen zpětnými apostrofy; argumenty mohou být uvedeny před nebo za funkcí. Infixové volání má prioritu mezi 'chaining and None-coalescing' (řetězením a sloučením) a je asociativní vlevo.

Coconut také podporuje definování jednodušší infixové funkce:

def <arg> `<name>` <arg>:
  <body>

kde <name> je název funkce, <arg> jsou parametry funkce a <body> je tělo funkce. Obsahuje-li <arg> implicitní hodnotu, musí být uvedena v závorkách.

Note: Definici infixové funkce lze kombinovat s definicí přířazovací a/nebo porovnávací (pattern-matching) funkce.

Zdůvodnění

Obvyklým idiomem ve funkcionálním programování je psaní funkcí, zamýšlených jako operátory a volat je i definovat vložením mezi své argumenty. Infixová syntaxe Coconutu to umožňuje.

Příklad

Coconut

def a `mod` b = a % b
(x `mod` 2) `print`

Python

def mod(a, b): return a % b
print(mod(x, 2))

Definice funkce s tečkami

Coconut umožňuje definovat funkci s použitím vytečkovaného jména pro přiřazení funkce jako methody objektu, jak je specifikováno v PEP 542.

Příklad

Coconut:

def MyClass.my_method(self):
  ...

Python:

def my_method(self):
  ...
MyClass.my_method = my_method

Příkazy

Rozkladné přiřazení

Coconut podporuje výrazně zlepšené rozkladné přiřazení (destructuring assignment), podobné rozkládání entice/seznamu v Pythonu. Skladba rozkladného přiřazení je

[match] <pattern> = <value>

kde <value> je libovolný výraz a <pattern> je definován příkazem match. Klíčové slovo match na začátku je nepovinné ale je někdy nezbytné pro odlišení rozloženého přiřazení od normálního přiřazení, které má vždy přednost. Rozložené přiřazení v Coconut je ekvivalentní příkazu match, jehož skladba je:

match <pattern> in <value>:
  pass
else:
  err = MatchError(<error message>)
  err.pattern = "<pattern>"
  err.value = <value>
  raise err

Selže-li provádění rozkladného přiřazení, potom místo pokračování jako při selhání u bloku match, je evokován objekt MatchError, popisující selhání.

Příklad

Coconut

def last_two(l):
  _ + [a, b] = l
  return a, b

[0,1,2,3] |> last_two |> print

Python

Nelze provést bez dlouhé řady kontrol místo příkazu rozkladného přiřazení. Viz kompilovaný kód pro skladbu Pythonu.

Dekorátory

Narozdíl od Pythonu, který v dekorátoru podporuje pouze jedinou proměnnou nebo volání funkce, podporuje Coconut libovolný výraz.

Příklad

Coconut

@ wrapper1 .. wrapper2 $(arg)
def func(x) = x**2

Python

def wrapper(func):
  return wrapper1(wrapper2(arg, func))
@wrapper
def func(x):
  return x**2

Zanořování příkazů

Coconut podporuje vnořování složených příkazů na témže řádku. To umožňuje spojování příkazů match a if, stejně jako složené příkazy try.

Příklad

Coconut:

if invalid(input_list):
  raise Exception()
else: match [head] + tail in input_list:
  print(head, tail)
else:
  print(input_list)

Python:

from collections.abc import Sequence
if invalid(input_list):
  raise Exception()
elif isinstance(input_list, Sequence):
  head, tail = inputlist[0], inputlist[1:]
  print(head, tail)
else:
  print(input_list)

Příkazy except

Python 3 vyžaduje, že mají-li být odchyceny víceré výjimky, musí být umístěny v uvozovkách aby se znemožnilo použití čárky místo as v Python 2. Coconut umožňuje čárky ve výjimkových příkazech za účelem odchycení vícerých výjimek bez použití uvozovek, protože - stejně jako v Python3 - od as se vždy požaduje připojit výjimku ke jménu.

Example

Coconut:

try:
  unsafe_func(arg)
except SyntaxError, ValueError as err:
  handle(err)

Python:

try:
  unsafe_func(arg)
except (SyntaxError, ValueError) as err:
  handle(err)

Implicitní pass

Coconut umožňuje jednoduchý zápis class name(base) a data name(args) jako aliasy pro class name(base): pass a data name(args): pass.

Příklad

Coconut

class Tree
data Empty from Tree
data Leaf(item) from Tree
data Node(left, right) from Tree

Python: Can't be done without a series of method definitions for each data type. See the compiled code for the Python syntax.


### In-line `global` a `nonlocal` přiřazení

Coconut umožňuje použití slov `global` nebo `nonlocal` před přiřazením k proměnné nebo k seznamu proměnných, činíce tak přiřazení `globální` případně `nelokální`.

##### Příklad

**Coconut:**
```coconut
global state_a, state_b = 10, 100

Python:

global state_a, state_b; state_a, state_b = 10, 100

Průchod kódu

Kvůli kompatibilitě s jinými variantami Pythonu, jako je Cython nebo Mython, podporuje Coconut schopnost protáhnout inertním způsobem libovolný kód kompilátorem. Cokoli umístěného mezi \( a \) projde netečně kompilátorem, stejně jako řádek, začínající \\, umožňující navíc následnou indentaci.

Příklad

Coconut

\\cdef f(x):
  return x |> g

Python

cdef f(x):
  return g(x)

Vylepšené závorkové pokračování

Protože je syntaxe Coconut nadmnožinou syntaxe Python 3, podporuje Cooconut stejnou formu pokračování řádku jako Python. To znamená, že lze použít jak pokračování se zpětným lomítkem nebo implikované pokračování uvnitř kulatých, hranatých či složených závorek.

V Pythonu je ovšem několik případů (např. víceré příkazy with), kde lze použít pouze pokračování se zpětným lomítkem. Ve všech těchto případech podporuje Coconut i závorkové pokračování.

Podporu univerzálního použití závorkového pokračování povoluje konvence PEP 8 :

Upřednostňovaný způsob ukončování dlouhých řádků je implikované pokračování uvnitř kulatých, hranatých či složených závorek. Dlouhé řádky mohou být uvnitř závorek rozděleny do více kratších řádků. Tento způsob má přednost před používáním zpětných lomítek pro pokračování řádků.

Note: Použití flagu --strict vyloučí použití zpětných lomítek.

Příklad

Coconut:

with (open('/path/to/some/file/you/want/to/read') as file_1,
   open('/path/to/some/file/being/written', 'w') as file_2):
  file_2.write(file_1.read())

Python:

# split into two with statements for Python 2.6 compatibility
with open('/path/to/some/file/you/want/to/read') as file_1:
  with open('/path/to/some/file/being/written', 'w') as file_2:
    file_2.write(file_1.read())

Vestavěné funkce

Vylepšené vestavěné funkce

Objekty map, zip, filter, reversed a enumerate jsou vylepšené verze svých ekvivalentů v Pythonu, které podporují procedury reversed, repr, optimalizované (a iterátorové) krájení (slicing), len (vše až na filter) a mají přidané atributy, jež mohou subtříty použít pro přístup původním argumentům objektu:

 • map: _func, _iters
 • zip: _iters
 • filter: _func, _iter
 • reversed: _iter
 • enumerate: _iter, _start

Příklad

Coconut:

map((+), range(5), range(6)) |> len |> print
range(10) |> filter$((x) -> x < 5) |> reversed |> tuple |> print

Python: Nelze provést bez definování uživatelskéko typu map. Úplnou definici map lze nalézt v záhlaví Coconut.

addpattern

Tato funkce přijímá argument, jenž je pattern-matching funkcí a vrací dekorátor, který přidává předlohy z existující funkce do nové dekorované funkce, v níž je existující předloha ověřována jako první. Její skladba je zhruba ekvivalentní k:

def addpattern(base_func):
  """Decorator to add a new case to a pattern-matching function, where the new case is checked last."""
  def pattern_adder(func):
    def add_pattern_func(*args, **kwargs):
      try:
        return base_func(*args, **kwargs)
      except MatchError:
        return func(*args, **kwargs)
    return add_pattern_func
  return pattern_adder

Mějte na paměti, že funkce, převzatá dekorátorem addpattern, musí být 'pattern-matchingová' funkce. Obdrží-li addpattern 'non-pattern-matchingovou' funkci, nevyvolá původní funkce hlášení MatchError. Tudíž, při volání této funkce nebude addpattern vědět, že první shoda selhala a správné cesty nebude nikdy dosaženo.

Například, následující kód vyvolá TypeError:

def print_type():
  print("Received no arguments.")

@addpattern(print_type)
def print_type(x is int):
  print("Received an int.")

print_type() # appears to work
print_type(1) # TypeError: print_type() takes 0 positional arguments but 1 was given

Toto může být napraveno použitím klíčového slova match, činíce tak z funkce print_type() funkci pattern-matchingovou. V důsledku toho se všechna hlášení TypeErrors přemění na MatchErrors. Tato hlášení mohou být potom ošetřena dle potřeby novými addpattern dekorovanými funkcemi.

match def print_type():
  print("Received no arguments.")

@addpattern(print_type)
def print_type(x is int):
  print("Received an int.")

print_type(1) # Works as expected
print_type("This is a string.") # Raises MatchError

addpattern může být použit bez klíčového slova match, pokud je příjímaná funkce přiřazovací funkcí, jak ukázáno v následujícím příkladu:

Příklad

Coconut

def factorial(0) = 1

@addpattern(factorial)
def factorial(n) = n * factorial(n - 1)

Python Nelze provést bez komplikované definice dekorátoru a dlouhé řady kontrol pro každé porovnávání. Viz kompilovaný kód pro skladbu Pythonu.

prepattern

DEPRECATED: Coconut also has a prepattern built-in, which adds patterns in the opposite order of addpattern; prepattern is defined as:

def prepattern(base_func):
  """Decorator to add a new case to a pattern-matching function,
  where the new case is checked first."""
  def pattern_prepender(func):
    return addpattern(func)(base_func)
  return pattern_prepender

Note: Passing --strict disables deprecated features.

reduce

Coconut znovu uvádí funkci reduce z Python2, používaje verze functools.reduce.

Python Docs

reduce(function, iterable[, initializer])

Funkce reduce použije opakovaně funkci se dvěmi proměnnými pro iterovatelný objekt, kumulujíc mezivýsledky do výsledné výstupní hodnoty. Například, reduce((x, y) -> x+y, [1, 2, 3, 4, 5]) počítá ((((1+2)+3)+4)+5). Levý argument x je akumulovaná hodnota a pravý argument y je aktuální hodnota ze sekvence. Je-li přítomen nepovinný iniciátor, je umístěn před položky sekvence a slouží jako implicitní hodnota, je-li sekvence prázdná.

Příklad

Coconut

product = reduce$(*)
range(1, 10) |> product |> print

Python

import operator
import functools
product = functools.partial(functools.reduce, operator.mul)
print(product(range(1, 10)))

takewhile

Coconut poskytuje itertools.takewhile jako vestavěnou funkci pod názvem takewhile.

Python Docs

takewhile(predicate, iterable)

Vytvoří iterátor, který vrací prvky iteráblu, pokud je predicate pravdivý. Ekvivalentní k:

def takewhile(predicate, iterable):
  # takewhile(lambda x: x<5, [1,4,6,4,1]) --> 1 4
  for x in iterable:
    if predicate(x):
      yield x
    else:
      break

Příklad

Coconut

negatives = takewhile(numiter, (x) -> x<0)

Python

import itertools
negatives = itertools.takewhile(numiter, lambda x: x<0)

dropwhile

Coconut poskytuje itertools.dropwhile jako vestavěnou funkci pod názvem dropwhile.

Python Docs

dropwhile(predicate, iterable)

Vytvoří iterátor, který vypouští prvky z iteráblu pokud je predicate pravdivý; poté vrací každý prvek. Poznámka: iterátor neprodukuje žádný výstup, dokud se predikát poprvé nestane nepravdivý. Ekvivalentní k:

def dropwhile(predicate, iterable):
  # dropwhile(lambda x: x<5, [1,4,6,4,1]) --> 6 4 1
  iterable = iter(iterable)
  for x in iterable:
    if not predicate(x):
      yield x
      break
  for x in iterable:
    yield x

Příklad

Coconut

positives = dropwhile(numiter, (x) -> x<0)

Python

import itertools
positives = itertools.dropwhile(numiter, lambda x: x<0)

memoize

Coconut poskytuje functools.lru_cache jako 'built-in' pod jménem memoize, s tou úpravou, že parametr maxsize je nastaven implicitně na None. Procedura memoize usnadňuje optimalizaci rekurzivních funkcí, neboť maxsize argumentu None je obvykle to, co se žádá.

Použití memoize vyžaduje functools.lru_cache, jež existuje ve standardní knihovně v Python 3 ale v Python 2 bude požadovat pip install backports.functools_lru_cache. Navíc, při přítomnosti backports.functools_lru_cache v Python2, bude Coconut 'patch' functools tak, že functools.lru_cache = backports.functools_lru_cache.lru_cache.

Python Docs

memoize(maxsize=None, typed=False)

Dekorátor pro spojení funkce s memoizačním volatelným objektem (memoizing callable), který ukládá poslední volání v počtu až maxsize. Může šetřit čas, je-li opakovaně volána náročná I/O funkce pro stejné argumenty.

Protože se pro ukládání výsledků používá slovník, musejí být poziční a klíčově slovní (KW) argumenty hešovatelné.

Je-li parametr maxsize nastaven na None, je LRU vlastnost vypnuta (disabled) a cache může růst bez omezení. LRU feature pracuje nejlépe, je-li maxsize rovno druhé mocnině (power-of-two).

Je-li parametr typed nastaven na true, jsou argumenty funkce různých typů ukládány odděleně. Například, f(3) a f(3.0) jsou šetřeny jako odlišná volání s odlišnými výsledky.

Za účelem měření účinnosti cache a pro vyladění parametru maxsize je obalová funkce vybavena funkcí cache_info(), která vrací pojmenovanou entici, ukazující hits, misses, maxsize a currsize. Ve vícevláknovém prostředí jsou hodnoty 'hits' a 'mises' přibližné.

Dekorátor také poskytuje funkci cache_clear() pro mazání nebo zneplatnění cache.

Základní funkce je přístupná přes atribut __wrapped__. Ten je užitečný pro introspekci, pro obejití cache nebo pro překrytí funkce (rewrapping) jinou cache.

Cache LRU (least recently used) pracuje nejlépe, když poslední volání jsou prediktory nadcházejících volání (například, nejpopulárnější články na serveru se mění každý den). Limit pro velikost této paměti zajišťuje, že cache neroste bez omezení u dlouho běžících procesů, jako jsou webové servery.

Příklad obsahu cache LRU cache pro statický webový obsah:

@memoize(maxsize=32)
def get_pep(num):
  'Retrieve text of a Python Enhancement Proposal'
  resource = 'http://www.python.org/dev/peps/pep-%04d/' % num
  try:
    with urllib.request.urlopen(resource) as s:
      return s.read()
  except urllib.error.HTTPError:
    return 'Not Found'

>>> for n in 8, 290, 308, 320, 8, 218, 320, 279, 289, 320, 9991:
...   pep = get_pep(n)
...   print(n, len(pep))

>>> get_pep.cache_info()
CacheInfo(hits=3, misses=8, maxsize=32, currsize=8)

Example

Coconut:

def fib(n if n < 2) = n

@memoize()
@addpattern(fib)
def fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2)

Python:

try:
  from functools import lru_cache
except ImportError:
  from backports.functools_lru_cache import lru_cache
@lru_cache(maxsize=None)
def fib(n):
  if n < 2:
    return n
  return fib(n-1) + fib(n-2)

groupsof

Coconut poskytuje funkci groupsof pro rozdělení (splitting) iterovatelného objektu do skupin určiné délky. Konkretně, groupsof(n, iterable) rozdělí iterábl to entic délky n, případně u poslední entice délky < n, není-li délka iteráblu dělitelná n.

Příklad

Coconut:

pairs = range(1, 11) |> groupsof$(2)

Python:

pairs = []
group = []
for item in range(1, 11):
  group.append(item)
  if len(group) == 2:
    pairs.append(tuple(group))
    group = []
if group:
  pairs.append(tuple(group))

tee

Coconut poskytuje optimalizovanou verzi itertools.tee jako vestavěnou funkci pod názvem tee.

Python Docs

tee(iterable, n=2)

Vrací n nezávislých iterátorů z jediného iteráblu. Ekvivalentní k:

def tee(iterable, n=2):
  it = iter(iterable)
  deques = [collections.deque() for i in range(n)]
  def gen(mydeque):
    while True:
      if not mydeque:       # when the local deque is empty
        newval = next(it)    # fetch a new value and
        for d in deques:    # load it to all the deques
          d.append(newval)
      yield mydeque.popleft()
  return tuple(gen(d) for d in deques)

Jakmile tee() provede rozdělení, neměl by být původní iterábl jinde používáný, neboť by se mohl iterable přesunout bez uvědomění objektu tee.

Tento itertool může vyžadovat významý pomocný úložný prostor (v závisloti na tom, jak mnoho dočasných dat má být uloženo). Obecně lze říci, že když jeden iterátor použije většinu ze všech dat před tím, než spustí další iterátor, je rychlejší použít list() místo tee().

Příklad

Coconut

original, temp = tee(original)
sliced = temp$[5:]

Python

import itertools
original, temp = itertools.tee(original)
sliced = itertools.islice(temp, 5, None)

reiterable

Někdy, kdy je zapotřebí aby byl iterátor opakovaně iterován, může být použití tee nešikovné. Pro takový případ poskytuje Coconut proceduru reiterable, která zabalí daný iterátor tak, že iterace se provádí po objektu tee místo po původním iterátoru.

Příklad

Coconut:

def list_type(xs):
  case reiterable(xs):
    match [fst, snd] :: tail:
      return "at least 2"
    match [fst] :: tail:
      return "at least 1"
    match (| |):
      return "empty"

Python: Nelze provést bez dlouhé řady kontrol pro každý příkaz match. Viz kompilovaný kód pro skladbu Pythonu.

consume

Coconut poskytuje funkci consume pro účinné vyčerpání iterátoru a pro provedení líného výpočtu. Funkce consume přijímá volitelný argument, keep_last, jehož implicitní hodnota je 0 a určuje kolik položek od konce vrátit jako iterábl (None zachová všechny prvky).

Ekvivalentní k:

def consume(iterable, keep_last=0):
  """Fully exhaust iterable and return the last keep_last elements."""
  return collections.deque(iterable, maxlen=keep_last) # fastest way to exhaust an iterator

Zdůvodnění

V procesu líného provádění operací na iterátorech je posléze dosaženo místa, kde je vyhodnocení iterátoru nezbytné. Aby to mohlo být provedeno efektivně, poskytuje Coconut funkci consume, která zcela vyčerpá poskytnutý iterátor.

Příklad

Coconut

range(10) |> map$((x) -> x**2) |> map$(print) |> consume

Python

collections.deque(map(print, map(lambda x: x**2, range(10))), maxlen=0)

count

Coconut poskytuje modifikovanou verzi itertools.count, která podporuje in, normální členění (slicing), optimalizoané členění iterátoru, sekvenční metody count a index, atributy repr, _start a _step jako vestavěnou funkci jménem count.

Python Docs

count(start=0, step=1)

Vytvoří iterátor, který vrátí rovnoměrně rozmístěné hodnoty, počínajíc číslem start. Používá se často jako argument funkci map() ke generování postupných datových bodů. Také se používá s funkcí zip() pro připojení pořadových čísel. Zhruba ekvivalentní k:

def count(start=0, step=1):
  # count(10) --> 10 11 12 13 14 ...
  # count(2.5, 0.5) -> 2.5 3.0 3.5 ...
  n = start
  while True:
    yield n
    n += step

Příklad

Coconut

count()$[10**100] |> print

Python Nelze provést rychle bez iterátorového členění Coconutu, jež vyžaduje mnoho složitých částí. Nezbytné definice v Pythonu lze nalézt v záhlaví Coconut.

makedata

Funkce makedata poskytuje přímý přístup k bázovému konstruktoru datových typů, vytvořenému příkazem data. To je zejména užitečné při psaní alternativních konstruktorů pro datové typy přepisem __new__.

Funkce makedata přijímá datový typ jako první argument, následovaný potřebnými argumenty pro vytvoření datového typu. Pro objekty data se funkce makedata chová jako konstruktor výchozího datového typu, přesně jak byl datový typ deklarován. Pro nedatové objekty je makedata ekvivalentní k:

def makedata(data_type, *args, **kwargs):
  """Returns base data constructor of data_type."""
  return super(data_type, data_type).__new__(data_type, *args, **kwargs)

DEPRECATED: Coconut má také vestavěný datamaker, který částečně aplikuje makedata; datamaker je definován jako:

def datamaker(data_type):
  """Get the original constructor of the given data type or class."""
  return makedata$(data_type)

Note: Passing --strict disables deprecated features.

Příklad

Coconut:

data Tuple(elems):
  def __new__(cls, *elems):
    return elems |> makedata$(cls)

Python: Can't be done without a series of method definitions for each data type. See the compiled code for the Python syntax.

fmap

Ve funkcionálním programování přijímá funkce fmap(func, obj) datový typ obj a vrací nový datový typ s mapovanou func pro celý obsah. Funkce fmap v Coconut provádí totéž.

Funkce fmap může být rovněž použita pro objekty str, list, set a dict jako varianta map, vracejíc objekt téhož typu. Chování fmap může být pro daný objekt změněno definováním metody __fmap__(self, func), jež bude volána při každé invokaci funkce fmap.

Pro dict nebo každé collections.abc.Mapping je fmap voláno pro .items() mappingu namísto implicitní iterace po jeho klíčích (.keys()).

Příklad

Coconut:

[1, 2, 3] |> fmap$(x -> x+1) == [2, 3, 4]

data Nothing()
data Just(n)

Just(3) |> fmap$(x -> x*2) == Just(6)
Nothing() |> fmap$(x -> x*2) == Nothing()

Python: Can't be done without a series of method definitions for each data type. See the compiled code for the Python syntax.

starmap

Coconut poskytuje modifikovanou verzi itertools.starmap která podporuje procedury reversed, repr, optimized normal (and iterator) slicing, len a _func a atributy _iter.

Python Docs

starmap(function, iterable)

Vytvoří iterátor, který počítá funkci s použitím argumentů, získaných z iteráblu. Používá se místo map(), jsou-li argumenty parametrů již seskupeny do entic z jednoho iteráblu (the data has been "pre-zipped"). Rozdíl mezi map() a starmap() je obdobný rozdílu mezi function(a,b) a function(*c). Je zhruba ekvivalentní k:

def starmap(function, iterable):
  # starmap(pow, [(2,5), (3,2), (10,3)]) --> 32 9 1000
  for args in iterable:
    yield function(*args)

Příklad

Coconut:

range(1, 5) |> map$(range) |> starmap$(print) |> consume

Python:

import itertools, collections
collections.deque(itertools.starmap(print, map(range, range(1, 5))), maxlen=0)

scan

Coconut poskytuje modifikovanou verzi itertools.accumulate s opačným pořadím argumentů než má scan, který rovněž podporuje repr, len a func a atributy iter. scan pracuje stejně jako reduce, kromě toho, že místo vracení poslední akumulované hodnoty, vrací iterátor se všemi mezilehlými hodnotami.

Python Docs

scan(func, iterable)

Vytvoří iterátor, který vrací akumulované výsledky některých funkcí pro dva argumenty. Typy elementů vstupního iteráblu musí být akceptovatelné u argumentů funkce. Například pro sčítání mohou být elementy jakéhokoli sčítatelného typu včetně Decimal nebo Fraction. Je-li vstupní iterábl prázdný, je výstupní iterábl rovněž prázdný.

Jest to zhruba ekvivalentní k:

def scan(func, iterable):
  'Return running totals'
  # scan(operator.add, [1,2,3,4,5]) --> 1 3 6 10 15
  # scan(operator.mul, [1,2,3,4,5]) --> 1 2 6 24 120
  it = iter(iterable)
  try:
    total = next(it)
  except StopIteration:
    return
  yield total
  for element in it:
    total = func(total, element)
    yield total

Příklad

Coconut:

input_data = [3, 4, 6, 2, 1, 9, 0, 7, 5, 8]
running_max = input_data |> scan$(max) |> list

Python:

input_data = [3, 4, 6, 2, 1, 9, 0, 7, 5, 8]
running_max = []
max_so_far = input_data[0]
for x in input_data:
  if x > max_so_far:
    max_so_far = x
  running_max.append(x)

TYPE_CHECKING

Proměnná TYPE_CHECKING je nastavena na False při runtime a na True v průběhu ověřování typu (type-checking), umožňujíc zabránit při runtmie vyhodnocení importů typing a definicí TypeVar. Při zahrnování vašich importů typing do bloku if TYPE_CHECKING:, můžete dokonce použít modul typing i v těch verzích Pythonu, které jej nativně nepodporují.

Python Docs

Speciální konstanta, u níž aplikace třetích stran pro ověřování typu předpokládají hodnotu True. Při runtime má hodotu False. Použití:

if TYPE_CHECKING:
  import expensive_mod

def fun(arg: expensive_mod.SomeType) -> None:
  local_var: expensive_mod.AnotherType = other_fun()

Příklad

Coconut:

if TYPE_CHECKING:
  from typing import List
x: List[str] = ["a", "b"]

Python:

try:
  from typing import TYPE_CHECKING
except ImportError:
  TYPE_CHECKING = False

if TYPE_CHECKING:
  from typing import List
x: List[str] = ["a", "b"]

recursive_iterator

Coconut poskytuje dekorátor recursive_iterator, který poskytuje výraznou optimalizaci pro každou bezstavovou (stateless) rekurzivní funkci, která vrací iterátor. Pro použití recursive_iterator u funkce musí být splněna následující kritéria:

 1. vaše funkce buď vždy vrací iterátor nebo generuje iterátor pomocí yield,
 2. při opakovaném volání pro tytéž argumenty produkuje vaše funkce tentýž iterátor (vaše funkce je bezestavová),
 3. vaše funkce je volána (obvykle volá samu sebe) několikrát pro tytéž argumenty.

Setkáte-li se s RuntimeError následkem maximální hloubky rekurze, je vhodné přepsat funkci tak, aby vyhověla buď výše uvedenému požadavku na recursive_iteratornebo odpovídajícím kritériím pro optimalizaci koncového volání, jež obojí by mělo takovým chybám zabránit.

Nadto, recursive_iterator také umožňuje řešení of nasty segmentation fault in Python's iterator logic that has never been fixed. Konkrétně, místo zápisu

seq = get_elem() :: seq

které havaruje v důsledku výše uvedeného problému, pište

@recursive_iterator
def seq() = get_elem() :: seq()

které poběží uspokojivě.

Příklad

Coconut

@recursive_iterator
def fib() = (1, 2) :: map((+), fib(), fib()$[1:])

Python Can't be done without a long decorator definition. The full definition of the decorator in Python can be found in the Coconut header.

parallel map

Coconut poskytuje paralelní verzi map pod názvem parallel_map. parallel_map využívá více procesů a je proto mnohem rychlejší než map pro úlohy, svázané s CPU.

Použití parallel_map vyžaduje concurrent.futures, jež existují ve standardní knihovně Python 3, avšak v Python 2 bude zapotřebí provést pip install futures.

Protože parallel_map používá ke svému provedení více procesů, je nezbytné aby všechny její argumenty byly serializovatelné. Serializovatelné (pickleable) jsou pouze objekty definované na úrovni modulu, uvnitř funkce nebo uvnitř interpreta. Navíc, ve Windows je nezbytné aby se všechna volání parallel_map vyskytla uvnitř dozoru if __name__ == "__main__".

Python Docs

parallel_map(func, *iterables)

Ekvivalentní k map(func, *iterables) až nato, že func je provedena asynchronně a několik volání func může být provedeno současně. Vyvolá-li volání výjimku, je tato výjimka zvednuta při vyzvedávání jeho hodnoty z iterátoru.

Příklad

Coconut

parallel_map(pow$(2), range(100)) |> list |> print

Python

import functools
import concurrent.futures
with concurrent.futures.ProcessPoolExecutor() as executor:
  print(list(executor.map(functools.partial(pow, 2), range(100))))

concurrent_map

Coconut poskytuje concurentní verzi map pod názvem concurrent_map. concurrent_map využívá více vláken a je proto mnohem rychlejší než map u úloh související s IO. Použití concurrent_map vyžaduje concurrent.futures, jež existuje ve standardní knihovně Python 3, avšak v Python 2 bude zapotřebí provést pip install futures.

Python Docs

concurrent_map(func, *iterables)

Ekvivalentní k map(func, *iterables) až nato, že func je provedena asynchronně a několik volání func může být provedeno současně. Vyvolá-li volání výjimku, je tato výjimka zvednuta při vyzvedávání jeho hodnoty z iterátoru.

Příklad

Coconut

concurrent_map(get_data_for_user, get_all_users()) |> list |> print

Python

import functools
import concurrent.futures
with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor() as executor:
  print(list(executor.map(get_data_for_user, get_all_users())))

MatchError

Objekt MatchError je vyvolán, když selže destructuring assignment, načež je MatchError poskytnut jako vestavěná procedura pro odchycení takovýchto chyb. Objekty MatchError podporují dva atributy, pattern, což je řetězec, popisující selhávající předlohu a value, což je objekt, který selhal při porovnávání s předlohou.

Moduly Coconut

Automatická kompilace

Pokud nemáte speciení požadavky ohledně parametrů kompilace, můžete použít automatickou kompilaci, která se vám postará o všechno potřebné. Pokud před čímkoli ostatním importujete coconut.convenience, Coconut prověří každý váš import a zjistí-li, že importujete soubor ~.coco, automaticky jej kompiluje. Pamatujte, že aby Coconut věděl, jaký soubor importujete, musí být dostupný via sys.path, stejně jako normální import.

Automatická kompilace vždycky kompiluje moduly a pakety v místě a vždy používá --target sys. Automatická kompilace je vždy dostupná v interpretu Coconut, stejně jako vestavěná funkce reload pro snadné znovunačtení importovaných modulů.

coconut.convenience

Kromě automatické kompilace lze také použít volání kompilátoru z kódu místo z příkazového řádku. Specifikace různých 'convenience functions' je uvedena níže.

parse

coconut.convenience.parse([code, [mode]])

Patrně nejužitečnější z 'convenience functions' je funkce parse, která jako vstup přijímá kód Coconut a vrací ekvivalentní kompilovaný kód v Pythonu. Druhý argument mode se používá k označení kontextu pro parsování.

Pokud není code zadán, vrací parse pouze záhlaví argumentu mode, jež může být vyhodnoceno pro nastavení prostředí, v němž může být budoucí kód parsován a vyhodnocen bez záhlaví.

Každý argument mode má dvě komponenty: jaký používá parser a jaké jaké záhlaví připojuje. Parser určuje přípustný kód a záhlaví (header) určuje jak má být kompilovaný kód použit. Možné hodnoty mode jsou:

 • "sys": (the default)
  • parser: file
   • The file parser can parse any Coconut code.
  • header: sys
 • "exec":
  • parser: file
  • header: exec
   • When passed to exec at the global level, this header will create all the necessary Coconut objects itself instead of importing them.
 • "file":
  • parser: file
  • header: file
   • This header is meant to be written to a --standalone file and should not be passed to exec.
 • "package":
  • parser: file
  • header: package
   • This header is meant to be written to a --package file and should not be passed to exec.
 • "block":
  • parser: file
  • header: none
   • No header is included, thus this can only be passed to exec if code with a header has already been executed at the global level.
 • "single":
  • parser: single
   • Can only parse one line of Coconut code.
  • header: none
 • "eval":
  • parser: eval
   • Can only parse a Coconut expression, not a statement.
  • header: none
 • "debug":
  • parser: debug
   • Can parse any Coconut code, allows leading whitespace, and has no trailing newline.
  • header: none
Příklad
from coconut.convenience import parse
exec(parse())
while True:
  exec(parse(input(), mode="block"))

setup

coconut.convenience.setup(target, strict, minify, line_numbers, keep_lines, no_tco)

setup lze použít pro zadání flagů příkazového řádku, použitých funkcí parse. Možné hodnoty flagů jsou:

 • target: None (default), or any allowable target
 • strict: False (default) or True
 • minify: False (default) or True
 • line_numbers: False (default) or True
 • keep_lines: False (default) or True
 • no_tco: False (default) or True

cmd

coconut.convenience.cmd(args, [interact])

Vyhodnotí dané args jakoby byly zadané interpretu coconut z příkazového řádku. Pokud však interact má hodnotu True nebo je zadáno -i, interpret se nespustí. Navíc, protože parse a cmd sdílejí tentýž 'convenience parsing' objekt, všechny změny provedené při parsování přes cmd budou působit jako by byly zavedené přes setup.

version

coconut.convenience.version([which])

Přináší řetězec, obsahující informaci o verzi Coconutu. Volitelný argument which je typ verze požadované informace. Možné hodnoty argumentu which jsou:

 • "num": the numerical version (the default)
 • "name": the version codename
 • "spec": the numerical version with the codename attached
 • "tag": the version tag used in GitHub and documentation URLs
 • "-v": the full string printed by coconut -v

auto_compilation

coconut.convenience.auto_compilation([on])

Zapíná či vypíná automatickou compilaci (implicitně je zapnuta). Tato funkce je volána automaticky při importu coconut.convenience.

CoconutException

Vyskytne-li se při vyhodnocení 'convenience function' chyba, vyvolá se instance CoconutException. Pomocná funkce coconut.convenience.CoconutException slouží k odchycení těchto chyb.

coconut.__coconut__

Toto je občas užitečné pro přístup k vestavěným objektům Coconutu z čistého Pythonu. Za tím účelem Coconut poskytuje coconut.__coconut__, jenž se chová přesně jako hlavičkový soubor __coconut__.py, připojený když je Coconut kompilován v režimu 'package'.

Všechny nativní objekty Coconutu jsou přístupné z coconut.__coconut__. Doporučený způsob jejich importu je použití from coconut.__coconut__ import.

Příklad

Python

from coconut.__coconut__ import parallel_map